Teammanager Grid Development

Aantal keer bekeken: 2065 Aantal reacties: 7
 • Functiegroep: Techniek
 • Regio / Standplaats: Midden-Nederland/Arnhem
 • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
 • Dienstverband: Vast
 • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Teammanager Grid Development bij TenneT?

Als teammanager Grid Development ben je verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de afdeling Grid Development. Je geeft leiding aan Netstrategen. De Netstrategen geven vorm aan de toekomstige ontwikkeling van het hoogspanningsnet en borgen systeemintegriteit door het uitvoeren van studies gerelateerd aan transiënte, harmonische en dynamische verschijnselen in het elektriciteitsnetwerk. Naast het leidinggeven, ben je als teammanager verantwoordelijk voor alle bijkomende aspecten zoals kwaliteitsborging van opgeleverd werk, opleiding van het team, te gebruiken (reken-) applicaties en procesafspraken.

Je belangrijkste werkzaamheden:

 • Je geeft leiding aan 15 Netstrategen, je geeft sturing aan de ontwikkeling en hebt oog voor de kwaliteiten van de medewerkers en je bent verantwoordelijk voor het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken en de vastlegging daarvan;
 • Je bent verantwoordelijk voor het laten identificeren en vervolgens intern beleggen of extern wegzetten van complexe elektrotechnische studies op het gebied van transiënte, harmonische en dynamische verschijnselen in het elektriciteitsnetwerk;
 • Je bent verantwoordelijk voor het laten analyseren van het net en de toekomstige knelpunten, zowel met betrekking tot capaciteit als systeemintegriteit; het analyseren van mogelijke aanpassingen van het net, het definiëren van mogelijke oplossingsrichtingen en het verwerken hiervan in het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD), om continu inzicht te kunnen bieden in de netwerk gerelateerde knelpunten en risico's;
 • Je bent verantwoordelijk voor het conform planning laten vertalen van oplossingsrichting(en) naar een investeringsvoorstel, waarbij de nut en de noodzaak van de oplossing wordt beargumenteerd, alternatieven worden afgewogen en een voorkeursalternatief wordt voorgesteld. Dit binnen de kaders van de Asset Owner en bestaand beleid, teneinde de juiste inzichten te bieden aan besluitvormingsgremia en de kaders te definiëren voor het opstellen van een basisontwerp;
 • Je bent verantwoordelijk voor het afdelingsplan van AMN-GDS-GD en de daarbij behorende doelstellingen, bezetting en budget;
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en optimaliseren van de processen binnen de afdeling zelf, de AM-keten en met SON;
 • Je draagt zorg voor het vergroten en borgen van kennis binnen de afdeling Grid Development, en het uitdragen daarvan, op het gebied van systeemintegriteit en de ontwikkeling van het elektriciteitsnet, zodat TenneT over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om de knelpunten met betrekking tot het elektriciteitsnet op te sporen en op te lossen;
 • Je bent samen met de Manager AMN-GDS verantwoordelijk voor het bewaken van de eenheid tussen de Netstrategen die onder jou vallen met de collega's die onder de Manager AMN-GDS vallen.

De Teammanager Grid Development rapporteert aan de Manager Grid Development and Strategy.

Wat verwachten we van jou?

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een elektrotechnische achtergrond;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en zeer ruime ervaring in de ontwikkeling van elektriciteits-voorzieningssystemen;
 • Je hebt ervaring met leidinggeven aan zelfstandig opererende professionals en bent gedreven, resultaatgericht, besluitvaardig, stressbestendig, organisatiesensitief, communicatief vaardig, analytisch en hebt strategisch inzicht;
 • Je bent in staat om te gaan met de zeer hoge technische complexiteit van de werkzaamheden en een zeer dynamische omgeving;
 • Je hebt ervaring met het  acteren op strategisch/tactisch niveau in de relatie met interne/externe stakeholders;
 • Je bent een bruggenbouwer die kan schakelen tussen wat de afdeling nodig heeft en wat de omgeving kan bieden en visa versa.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen de CAO NWb. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Een gesprek met een afvaardiging van de afdeling maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een assessment kan onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn.

Waar kom je te werken?

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

De Performance Unit Asset Management Nederland (AMN) is verantwoordelijk voor een toekomstvaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AMN stuurt primair op risico en performance van de infrastructuur. Daarbij identificeert AMN knelpunten en schat zij de risico van deze knelpunten in. AMN is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft AMN opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AMN de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AMN eigenaar van de Asset data en Asset documentatie.

De afdeling Grid Development and Strategy binnen PU-AMN is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van systeemintegriteit en ontwikkeling van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zorgt zij voor een continu inzicht in alle knelpunten en risico's gerelateerd aan capaciteit en systeemintegriteit, identificeert verschillende oplossingsrichtingen en toetst deze tegen de kaders en bedrijfswaarden van TenneT. Van hieruit draagt de afdeling onder meer bij aan het Kwaliteit- en Capaciteitsdocument. Tot slot is de afdeling verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijkheden om nieuwe klanten aan te sluiten.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Gert Ketel,

+31 6 22127201

Taking power further
TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, meer dan 3.000 medewerkers en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors.