Stagiair - Bepaling karakteristieke grootheden (Elektrotechniek)

Aantal keer bekeken: 4374 Aantal reacties: 7
  • Functiegroep: Techniek
  • Regio / Standplaats: Oost-Nederland/Arnhem
  • Opleidingsniveau: Universiteit (WO)
  • Werkweek: 40 uur

Wat doe je als Stagiair - Bepaling karakteristieke grootheden (Elektrotechniek) bij TenneT?

Om het hoogspanningsnet te beveiligingen tegen kortsluitstromen dienen van de verbindingen de karakteristieke grootheden bekend te zijn. Deze karakteristieke grootheden worden meestal voor de inbedrijfname van een verbinding middels meting bepaald en vastgelegd in meetrapporten. Door reconstructies zijn bestaande meetrapporten soms niet meer geldig en/of meetrapporten kunnen niet meer worden achterhaald.

Voor het kunnen meten van de karakteristieke grootheden van een circuit moet het nevencircuit ook uit bedrijf worden genomen. Dit is een bijna onmogelijke opgave. Een alternatief om dezelfde karakteristieke grootheden te verkrijgen is middels berekening. Hiertoe dient een equivalent netwerk te worden opgezet met stations, circuits en aarddraden overeenkomstig de werkelijke netconfiguratie. De berekeningsresultaten bestaan uit de bedrijfsimpedanties (symmetrisch) en de homopolaire impedanties (eenzijdig geaard, tweezijdig geaard en parallel bedrijf) en moeten worden vastgelegd in een berekeningsrapport. Voor bovengrondse verbindingen is reeds een werkinstructie geschreven. Voor ondergrondse verbindingen nog niet.

In de opdracht houd je je voornamelijk bezig met de volgende aspecten:
1. Opstellen van de equivalente netwerken, aan de hand van verzamelde input.
2. Berekenen karakteristieke grootheden voor de bovengrondse verbindingen.
3. Opstellen werkinstructie voor het berekenen van karakteristieke grootheden voor ondergrondse verbindingen.
4. Berekenen karakteristieke grootheden voor de ondergrondse verbindingen op basis van de werkinstructie in 3.

Wat verwachten we van jou?

Je beschikt over WO werk- en denkniveau richting elektrotechniek. Daarnaast heb je kennis van elektriciteitsinfrastructuur, kunt single line schema's lezen en bent in staat om loadflowanalyses uit te voeren. Je beheerst de Nederlandse taal en je hebt goede communicatieve vaardigheden, je kunt informatie beschikbaar krijgen en je maakt gebruik van de kennis van anderen.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke stage binnen een zeer interessante dynamische werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passende stagevergoeding. TenneT biedt je de mogelijkheid om vereiste (veiligheids-) certificaten te behalen.
Standplaats voor deze functie is Arnhem. Voor aanvang wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.

Waar kom je te werken?

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

De Performance Unit AM is verantwoordelijk voor een toekomstvaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AM stuurt primair op risico en performance van de infrastructuur. Daarbij identificeert AM knelpunten en schat zij de risico van deze knelpunten in. AM is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft AM opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AM de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AM eigenaar van de Asset data en Asset documentatie. De afdeling Grid Development and Strategy is hierin ondermeer specifiek verantwoordelijk voor het beleid en de maatregelen ten behoeve van de systeemintegriteit.

Contact over deze vacature

Wil je meer informatie?

Neem contact op met:
Maartje van Gelder,
Adviseur
+31 6 46 41 66 51

Taking power further
TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, meer dan 3.000 medewerkers en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors.